Hoppa till sidans innehåll

Historia


1985 Karin Eriksson, anställd av Piteå Kommun på ett fritidsprojekt för handikappade ungdomar, tog kontakt med PRK. Det fanns ungdomar som ville börja rida i den grupp hon jobbade med.
Söndagar var den enda lediga tid som fanns, så en bit in på höstterminen började 10 ungdomar rida med Nina Lundmark, Karin Nilsson och Carina Nordkvist som ledare.

1986 En dag under våren arrangerades den första Öppet Hus, då inbjöds alla handikappade att besöka
PRK, prova rida och åka häst och vagn, eller släde. Körsektionen hjälpte oss med körningen. Detta har blivit årligen återkommande.
Den sommaren hade vi vårt första handikapppläger, det har också återkommit varje sommar.
På hösten började vi med kvällsridning, en grupp med 7 elever, samt en elev red integrerat i en grupp.

Den 13 oktober bildades handikappsektionen

Ordförande – Carina Nordkvist
Sekreterare – Else Ann Degerman
Kassör – Karin Oskarsson
Ledamot – Nina Lundmark
Ledamot – Anita Olofsson

1987 Verksamheten utökades med en grupp till på kvällstid.
Nina Lundmark gick handikappledarkurs i Luleå, samt en fortsättningskurs på Strömsholm.

1988 Det här året börjar de komma med små barn från dagis, 2 st, för balansträning på dagtid.
En handikappledarkurs arrangerades på PRK med Ulla Stålberg som kursledare. Fem av PRK handikappinstruktörer deltog.

Sektionens första häst inköptes, Mister.

1989 Nu utökades verksamheten ytterligare på dagtid med elever från Framnäs folkhögskola.

Det var personal som jobbade på PRK, många gånger ALU, som hade dagtidsridningen.
Vi arrangerade 2 handikappledarutbildningar med Nina Lundmark som kursledare,
8 deltagare från PRK. Första året som våra elever tog ridborgarmärket.

1990 Detta år började även Rönnskolan komma med elever på dagtid.
Mister såldes som promenadhäst och Knubbe köptes.
Nina Lundmark och Carina Nordkvist deltog på en Handikappledarkonferens i
Stockholm.

1991 Nu började en grupp från Strömbackaskolan.
Vi köpte Titus, och Diamant Dally köptes tillsammans med Ungdomssektionen.

1992 Tre handikappledare gick VULK-utbildning.

1993 Åsa Bergstrand började som handikappledare på dagtid.

1994 Vi fick Bruno av Cancer och Trafikskadades Riksförbund. Vi köpte Lymmel.
Birgitta Wellborg gick FRIK. Anna-Kari Karlsson hade en tidsbegrändad
anställning på PRK och jobbade en del med vår dagverksamhet.

1995 I år har hissen och rampen för rullstolar kommit på plats.
Våra kvällselever red en uppvisninig på Öppet Hus.

1996 Dagverksamheten upphörde under våren på grund av vi inte hade personal.
På hösten beviljades pengar till en ny ALU anställning och ridningen på dagtid kunde starta igen.
Öppet Hus dagen firades lite extra eftersom vi hade 10-års jubileum, och många av våra sponsorer gästade oss.
Detta år började vi jobba mer aktivt för att få en permanent lösning för vår dagtidsverksamhet.

1997 Under året skrevs ansökan om bidrag till en handikapphiss upp till cafeterian, både till Arvsfonden och till Piteå Kommun, men det blev avslag på båda.
Upprepade möten har hållits med handikappridningsintressenter för att klargöra ansvarsfrågan för handikappridning dagtid. Ett äskande av medel för en instruktörstjänst har sänds till landsting och kommun. Birgitta Wellborg var motorn i detta arbete.

1998 Under våren tog sektionen ett beslut, att nu var det slut med alla tillfälliga lösningar för vår ridning på dagtid. Så under höstterminen har endast kvällsgrupperna varit igång.
Efter ett mycket gott arbete av Birgitta Wellborg fick vi på senhösten besked om att vi skulle få pengar till en halvtidstjänst i 5 månader. Glädjen var stor.
Vi annonserade ut tjänsten och fick 11 sökande.

 

1999 I januari började sjukgymnast Ann-Helen Lundström jobba som handikappledare.

Vårterminen fungerade verksamheten mycket bra, men till hösten var det dags igen att ställa in dagtidsridningen på grund av utebliven finansiering. Efter ett reportage i Piteå-Tidningen om handikappelevernas situation kontaktades Eva-Lena W-Hedman av ett privat företag, Personal Care.
De gick in med pengar och en projektanställning kom till stånd. I december började Anna-Kari Karlsson en halvtidstjänst dagtid.

2000 Vårterminen fungerade bra, finansieringen var löst med hjälp av Landstinget,BUN och Personal Care. Anna-Kari jobbade halvtid och hade 19 elever på dagtid.
Höstterminen startade vi på vinst och förlust.Vi tog endast emot skolorna innan vi visste hur det skulle lösa sig med finasieringen. Än en gång blev det Kultur och Fritid, Personal Care och BUN som beslutade sig för att stödja handikappridningen fram till skolavslutningen 2001.

Anna-Kari gick Ridsportförbundets Handikappledarutbildning på Stömsholm.

2001 Nu är antalet dagtidsryttare uppe i 20-25 per vecka.
Till årets Öppet Hus hade vi bjudit in handikapp landslagsryttaren Ida Landahl. Hon red och berättade hur det är att tävla som handikappad.
Vid årets luciafirande bjöd vi med Personal Care hjälp, våra hk-elever på förfriskningar i ett  VIP rum.

2002 Även i år har Personal Care finansierat verksamheten, förutom den tid som skolorna har förfogat över, den kostnaden har BUN tagit. 25 -28 elever per vecka har ridit på dagtid.

2003 Sektionen fick pengar från Allmänna Arvsfonden för att driva ett projekt som ska höja kvaliten på ridningen för elever med funktionshinder. Det gav oss möjlighet att ta hjälp av en sjukgymnast.
En ny hiss har installerats i ridhuset. Tre elever har gått en körkurs under våren och hösten när det har gått att köra ute. Vi har haft en kurs för blivande personliga assistenter efter önskemål från lärare på utbildningen.

2004 År två med projektet som finansieras av Arvsfonden. Genom projektet har ridningen fått tydligare mål och mer ändamålsenliga metoder. I maj hade vi vår första klubbtävling i dressyr och i november körde vi en i temporitt med fyra respektive fem startande. Även i år blev det en utbildningsdag för personliga assistenter. Vi fick även visa upp vår verksamhet för åtta studenter och en professor från Japan som var och tittade på kommunens olika handikapp verksamheter. Genom att söka medel från olika fonder och stiftelser kunde vi i november köpa en körvagn som är anpassad så att en rullstolsburen skall kunna köra upp i stolen på kuskbocken och sitta med tömmen i sin hand.

2005 Kommunen tar över finansieringen av instruktörs tjänst 50%. Detta år prövade vi förlägga Öppet Hus dagen under sportlovet med slädåkning och korvgrillning som aktiviteter. Två klubbtävlingar temporitt/dressyr arrangerades och en utbildnings dag för assistenter. Sektionen köpte in en högtalar väst till verksamheten.

2006 20 års jubileum firade handikappsektionen den 21 maj. Diplom tilldelades Lasse Jonsson som deltagit i ridningen sedan starten. Tävlingarna låg nere detta år och i stället hade vi en märkestagning dag. 14 assistenter kom på utbildnings dag i november. En barbackasadel köptes in.

2007 Öppet Hus under sportlovet med slädåkning. Klubbtävling i dressyr i maj detta år. Piteå Ridklubb och Handikappsektionen hade i slutet på året ett projekt i samarbete med Handikappomsorgens Rehabteam. Projektet riktades till psykiskt funktionshindrade och uppskattades av deltagarna som samlades 10 ggr för att träna NH, rida och köra. 12 assistenter på utbildningsdag.

2008 Två dressyrtävlingar arrangerades varav den andra som en inbjudanstävling. 7 ryttare kom från Skellefteå Ridklubb och deltog. Studiebesök av Japanska studenter även detta år och 9 assisenter på utbildning.

2009 På årets ridläger gjorde vi en utflykt med L-O Lundgrens häst och vagn ut till hans skogskåta där vi spelade kubb och grillade vår middag över öppen eld. Vi hann med en temporitt- och en dressyrtävling detta år. Annakari har gått kurs i teckenspråk.

10 assistenter på utbildningsdag.

2010 Var för första gången i väg på Dressyrtävling den 23 oktober till Kågedalens Ryttarförening. De var fyra stycken som tävlade och red på helt nya hästar som de fick 20 minuter att rida innan de skulle in på tävlings banan. Under året köpte sektionen en ny sadel till Trollpil.

Detta år deltog 17 st i personlig assistent utbildningen.

2011 Var ett år då verksamheten var neddragen på grund av byggnationer som försvårade arbetet med att bedriva verksamhet på dagtid. Vi samsades med grävmaskiner och traktorer om utrymmet på gårdsplanen och vägar. 21 maj var vi till Skellefteå Ridklubb med två elever och tävlade i en Lätt D:1. Det resulterade i en första och andra plats. Rönnskolan som kommit och ridit med elever sedan 1990 beslutade att upphöra med ridningen vid vårterminens slut. I september var Handikappsektionens styrelse på studieresa till Humlamadens ridskola i Veberöd , Skåne. Där fick de se och höra om hur man driver en ridskola där funktionsnedsatta red integrerat i vanliga ridgrupper. I år var det 14 deltagare i personlig assistent utbildningen. 10 december var det invigning av den nya anläggningen. Sektionen deltog med ett bildspel.

2012

Sektionen inköpte en ny körsläde som vi kunde provåka i lagom till julavslutningen.

På sommarridlägret i juni provade vi för första gången på Working Equitation som var en rolig och spännande form av ridning. Vi bjöd in till tävling den 15 september och en ryttare från Älvsbyn anmälde sig förutom tre ryttare från Prk. Det blev två startande i Lätt E:3 och två i Lätt D:3.

Till personlig assistent utbild. halvdags utbildning i december kom 14 nyfikna,skraja elever som kunde åka härifrån med vetskapen om vad vi gör här på ridningen för funtionsnedsatta och hur de kan hjälpa till.

2013

Utemiljöns goda påverkan på hälsan är känd sen länge och den effekten drar vi nytta av vid stor del av vår verksamhet. Vi rider ofta i skogen där vi kan dra nytta av terrängens olika skiftningar.  Under året har vi försökt att sprida information om kombinationen av Häst/Naturs läkande krafter genom att ge ut informationsfoldrar till de ridande samt lagt ut dem på allmänna platser.

Under våren kunde vi bygga en ny uppsittningsramp sedan vi fått sponsorer till byggnationen. Gåvor gjorde det också möjligt för oss att köpa in 2 stycken spanska sadlar som vi kan använda i Working Equitation lektionerna och även till elever som behöver en stadigare sits.

Sommarens ridläger hölls i juni och fick fem deltagare.

Dressyrtävlingen  i september fick fyra startande från Prk som alla startade i ett trav program, Grad 1b test 13 2006.

I år hade vi de sex sista eleverna från Assistentutbildningen. Efter vårterminen upphörde utbildningen på Framnäs Folkhögskola.

2014

För att minska ned kön till den Anpassade Ridningen fick vi ett extra bidrag från kommunen och har under året haft tre timanställda. På så sätt kunde kön reduceras till hälften. I mars invigde vi Cederstadion och då medverkade två av våra elever med att visa olika övningar i Working Equitation. Utöver den vanliga verksamheten har Rönnskolans högstadium och två personer från Kanalgatans serviceboende varit och ridit.

De blev åter fem stycken deltagare på årets ridläger som gick av stapeln i juni.

Årets dressyrtävling hade vi i september och den fick fem deltagare varav en från Älvsby Ryttarförening som tävlade på egen ponny.

2015

Under våren delade vi ut en enkät till alla elever som 86% svarade på. Överlag var elever, föräldrar och assistenter, nöjda med den verksamhet som bedrivs och man kunde också se positiva effekter av ridningen på eleverna.

Efter förfrågan från föräldrar beslutade vi att i år ha två ridläger. Det första hölls i juni med tre deltagare och det andra i augusti där det också blev tre deltagare.

På grund av att ridskolan tappade två av sina bäst lämpade hästar för Anpassad Ridning samt att flera av ridskolehästarna var halta eller sjuka valde vi att ställa in årets tävling.

Utöver den vanliga verksamheten har 6 elever från Rönnskolans högstadium ridit tre gånger var under hösten.

2015 har vi köpt in en ny häst, Pysing som ersatte vår gamle trotjänare Trollpilen 

2016

I år firade vi 30-år som sektion. Den 15 juni bjöd vi in elever med familjer till lekar, underhållning, hästkörning och middag med tårta i Blåsmarks Hembygdsgård. Vi passade på att tacka styrelsen för lång och trogen tjänst, tre av dem har varit med sen start och ledde även lektionerna de första 15 åren.

Två parallella ridläger, med totalt sju elever, hölls i juni. Det gav en elev möjlighet att alternera mellan grupperna så att han fick ett lugnare tempo halva dagen.

29 oktober bjöd vi in till dressyrtävling. Det resulterade i fyra startande, alla hemmaekipage.

I november hade Medicine Magister Leg sjukgymnast Ann-Charlott Öhlund en utbildning med två från Prk och en från Älvsby Ryttarförening i hur man ska tänka vad gäller rörlighet och funktion i arbetet med funktionsnedsatta ryttare.

2017

En ny häst, Lancelot, inköptes i januari och tränades upp för att ingå för fullt i verksamheten efter sommar uppehållet. Vår gamla häst, Pysing, fick vi tyvärr ta bort. Nu saknar vi därmed en körhäst och har därför inte haft någon körning detta år.

I år blev det två ridläger, ett i juni och ett i augusti. Fem elever var det totalt

14 oktober bjöd vi in till Temporitt tävling och det resulterade i sju startande varav fyra av ekipagen tävlade för första gången. Alla var hemmaekipage som gjorde fina ritter över diverse hinder på banan Till vår glädje kom många åskådare för att heja på de duktiga ryttarna.

I september åkte Annakari med AR-styrelsen på studiebesök till Göteborgs Handikapp Ridklubb. GHR är en ideell förening med en unik verksamhet som erbjuder både behandlings- och fritidsridning för barn och ungdomar och vuxna med och utan funktionsnedsättningar.

2018

Verksamheten har gått på halvfart detta år. Vår nya häst visade sig, efter lång konvalescens, vara bortom all räddning och vi fattade det svåra beslutet att avliva honom. Under höstterminen fick de elever som måste sitta upp vid rampen avstå från ridning då vi inte hade någon ersättare.  I slutet på november kom vår nya häst, Tage, och vi satte genast i gång med inskolning vid ramperna. Nu har vi åter en häst vi kan köra.

I år blev det två ridläger, ett i juni och ett i augusti, med fem elever totalt.

17 november bjöd vi in till Temporitt tävling. Det resulterade i sex startande, alla hemmaekipage.

2019

Tage gick in i verksamheten från starten av detta år. Ridningen fungerar bra men körningen behövs befästas ytterligare men  Annakari kan använda honom i körningen. Vi hade två ridläger även detta år med fem deltagare och i november hade vi en caprillitävling med sju startande.

2020

Trots pandemi kunde verksamheten fortsätta i vanlig ordning i och med att vi mestadels bedriver ridningen utomhus. Vi fick ändå ett uppehåll i dagtidsridningen då Tage fick en skada som gjorde att han inte längre kunde användas i ridskoleverksamheten. Så därför inköptes en ny nordsvensk, Sjöraffen, som tack vare sitt lugna temperament genast kunde sättas in i verksamheten. Ridläger och tävling ställdes in detta år. Annakari Karlsson och Eva-Lena Wikander sökte medel till en ridled med aktivitetsområden hos Arvsfonden, RF/SISU, Sparbanken Nord och Pireva som beviljades. En del i denna ridled är en Sinnenasstig som kommer ge alla tillgänglighet att komma ut och uppleva naturen med alla sinnena, även de som annars på grund av funktionsnedsättning inte kan ta sig ut i skogen.

Uppdaterad: 06 JAN 2021 18:41 Skribent: Eva-Lena Wikander
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Piteå RK - Ridsport
Grisbergsvägen 10
94166 Piteå

Kontakt:
Tel: +46911530050
E-post: This is a mailto link