Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2020


 

PITEÅ RIDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

 

Huvudsektionens årsberättelse

 

Styrelsen har under året följande sammansättning

 

Ordförande                       Robert Näslund

Vice ordförande               Cathrine Granberg

Kassör                                Ann-Charlott Ölund

Sekreterare                        Veronica Hjort

Ledamot                           Veronica Persson

Ledamot                           Annica Hällström

Ledamot                           Veronica Buska

Ledamot                           Anna Åberg

Ledamot                           Mimmi Andersson ( representant TS )

Ledamot                           Chrissan Lundman

Personalrepresentant      Catarina Dahlberg

 

 

Anställda

 

Eva-Lena Wikander, , ridchef  80 %

Mari Viklund  75 % instruktör

Ewa Fabricius 75 %

Annakari Karlsson, ridinstruktör för funktionshindrade 50 %

Anna-Karin Andersson , kansli 50 %

Katarina Sandahl  ridinstruktör timtid

Agnes Bergqvist ridinstruktör samt drift  timtid

Olivia Dahlberg ridinstruktör samt drift  tim tid

Filippa Lundström ridinstruktör samt drift timtid

 

Catarina Dahlberg, stallpersonal 100 %

Torbjörn Nilsson, stallpersonal 100 %

Olivia Risberg drift timtid

Hedda Fabricius drift timtid

 

Extra personal, instruktörer och stallskötsel

Gunnel Gustavsson, Moa Öhman, Johanna Lindberg, Sofia Eliasson

 

 

 

 

 

Medlemmar 2020

 

                                           

Kvinnor

Män

Totalt

0-6

1

0

1

7-12

91

3

94

13-20

102

2

104

21-100

136

8

144

 

 

 

 

Totalt

330

13

343

 

 

 

 

 

 

Avgifter

 

Under 2020  har föreningen tillämpat följande avgifter:

 

Medlemsavgifter

 

375 kronor/år för enskild medlem junior, 400 kr för enskild medlem senior

700 kronor/år för familj                                                                        

 

Ridavgifter

2020

Lektioner 50 min för medlem under 20 år

130,-/lekt

Lektioner 50 min för medlem över 20 år

185,-/lekt

Specialgrupp 6 elever/grupp, under 20 år

174,-/lekt

Specialgrupp 6 elever/grupp, över 20 år

221,-/lekt

 

 

 

 

 

 

Första terminen ponny

92,-/lekt

Andra- tredje termin

110,-/lekt

 

 

Privatlektioner ridskolehäst 30 min

350,-/gång

Privatlektioner privathäst 30 min

300,-/gång

 

 

Egenhäst junior 1 special och en vanlig lektion/vecka

318 / vecka

Egenhäst senior 1 special och en vanlig lektion/vecka

415 /vecka

     

 

 

Stallhyror

2020

Häst och ponny     kallhyra

From

1850 / månad

3 kr/kg hö

Spån

165,-/månad

 

 

Avgifter

2020

Ridhushyra egna ryttare

       

1100,-/termin

100,-/gång

Ridhushyra tävlande för annan klubb

1400,-/termin

150,-/gång

Utebanor utomhussäsongen

1100,-/termin

Stallplatskö

165,-/år

Skåphyra

300 kr / termin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästbeståndet

Ponnyer :

LillKalle                                                                            

Munsboro Alfie

Ruff                                                                                                                                                                    

Wonder              

Sensitiv Vic                                    

Nino                                                                                                          

Barry                                                                            

Johnie                                             

Dodger Roj                                                                 

Knockma General  ( Albin )        

Grey Boy ( Killen)                                                                                   

Park                                                                              

Lucky                                                                           Avliden

Larry                                               

Harlekin                                                                       Inköpt                                                                                                       

Hästar :                                            

Urben

Kaprys                                                                                                                                                                

Bronzino                                                                     

Apollo                                                                          

Ludwig                                                                         

Mr Magoo                                                                   

Clou                                                                             

Da Vinci                                                                                                                                

Safir

Taro Tabac                                                                  Såld

Sjöraffen                                                                      Inköpt

Monis                                                                            Inköpt

Ballyfinn Buttons ( Jimmy)                                      Inköpt

 

 

                                         

 

                            

 

                                                                      

Verksamheten

 

Sponsorer

Våra arenasponsor  Cederkliniken är fortsatt med oss som sponsor, vilket vi är mycket glada över. Vi har även fått fler skyltsponsorer i ridhuset, som medlemmar hjälpt till med att ordna.

 

Ridverksamheten

 

Vi har lyckligtvis kunna genomföra vår verksamhet i princip som vanligt, med vissa restriktioner pga covid 19. Vi har inte anordnat så många extraaktiviteter, men lektionerna har fortgått som vanligt. Inför vissa grupper har personal gjort i ordning hästar för ridning för att minska antalet vuxna i stallet, och inga utomstående har fått vara på anläggningen, men i övrigt har det flutit på. Cafeterian och ryttargym har varit stängda.

 

Ridverksamheten har i huvudsak bestått av ridning i fasta grupper. Det fanns totalt  29 grupper under hösten med ca 240 ridande (inklusive anpassad ridning  dagtid). En av kvällsgrupperna består av elever med särskilda behov.  I grupperna har vi haft fokus på häst vid hand och vägarnas rätta ridande.. Vilket avspeglades i terminsplaneringar, teorivecka och andra aktiviteter.

Under teoriveckorna vecka 10 och 44 hade vi många aktiviteter bla voltige, hästskötsel, käpphästtävling, massage, löshoppning, programridning och tömkörning.

 

Vi har haft  specialgrupper, tre i hoppning, varav en med medlemsägda hästar  och  tre  i dressyr.

Egen häst konceptet är mycket populärt och vi har flera elever i kö, speciellt på ponnysidan har fler fått möjlighet att prova på egen häst. Vi hade under hösten 14 elever med egen häst, varav 7 på ponny och 7 på häst.

3 stycken  ridskoleekipage har under året tävlat i större tävlingar  med ridskolans hästar.

 

  

Torsdagar rider ett gäng pensionärer dagtid           Clou löshoppning                   Häst vid hand

 

Skogsskolan

 

Under våren påbörjade Anna-Kari Karlsson och Eva-Lena Wikander ett projekt med att förbättra uteridningsmöjligheterna. Projektet växte och blev omfattande och nyskapande. Vi sökte och fick medel från Arvsfonden 636 000 kr. För att genomföra hela projektet behövde vi komma upp i en miljon. Sparbanken Nord bidrog med 100 000 kr, Pireva 10 000 kr och slutligen fick vi löfte om 363 000 kr från Norrbottens idrottsförbund och därmed var miljonen uppnådd. Vi påbörjade lite markarbeten under senhösten, och till våren fortsätter arbetet.

 

 

Grans Naturbruksskola

Under året så har Grans haft sina ridlektioner på anläggningen med sina egna instruktörer. Det har fungerat fortsatt väl och vårt goda ekonomiska resultat går att härleda till detta.  Det är också bra att de rider dagtid, då hästarna hinner vila innan kvällens ridlektioner.. Vi är väldigt glada över samarbetet.  Några av eleverna från Grans  rider ridlektioner kvällstid.

 

Utbildning

 

Mikael Shultz, Maria Eriksson, Eva Holmgren, Linda Marklund  har haft träningar med klubbens ekipage under året.

Instruktörerna har fått utbildning i form av träning några veckor för Eva Holmgren, samt  7 st  instruktörskurser för Maria Eriksson.

Ewa, Marie och  Eva-Lena var på Bootcamp i Boden för instruktörer inför höstterminen. 

I övrigt så har det inte varit utbildningarna pga corona.

 

Vi har haft personalmöten varannan vecka. Personalen hämtade julmat och åt det under ordnade former på ridklubben.

                                                                   

Vi genomförde en utbildning i grönt kort med 24 deltagare med Sofia Eliasson under våren.

 

Ridskolehästar

Ridskolehästarna har under året undersökts av veterinär. Vi har även visiterat hästarna en gång/vecka. Hästarna mår mycket bra i lösdriften. Vi har haft få skador under året.

 Vi har en individuell plan för tillridningen för att förbättra hästarna och kunnat följa den ganska väl. Vi har gjort fina inköp av nya hästar.

 

Hästarna fick gå på bete på Näsudden  i 5 veckor.

 

Anläggning

Ridsportförbundet s besökgrupp har varit på återbesök, och nu har Piteå Ridklubb fått sin kvalitetsskylt. Vi är nu en av 29 föreningar i landet som har uppnått denna kvalitetsnivå.

 

Idrottslyftet

Vi fick pengar från Idrottslyftet för inköp av käpphästhinder 10 000 kr, något som var mycket uppskattat under den tid ryttargymmet var öppet. Vi fick även kompensation för uteblivna intäkter kopplade till corona 25 000 kr fördelade på ridskolan, tävling och ungdom.

Övriga aktiviteter

Vi anordnade inte sommarläger pga coronan,  

Vi har haft 3 blåbärstävlingar och 2 klubbtävlingar i hoppning,  .

 

Vi har erbjudit våra medlemmar att rida privatlektioner och träningar på fredagar. Det har varit populärt.

 

Vi har haft  några praktikanter  från högstadiet, och gymnasieskolor, främst Grans naturbruksskola. Två elever från Grans har också gjort sitt examensarbete hos oss.  Vi har haft två praktikanter med särskilda behov på permanent basis. Samt en ungdom som har haft praktik dagtid.

 

Eleverna sålde under vårterminen toapapper  , newbody, samt kryddor. Under hösten blev det toapapper eller Ullmax, det gick väldigt bra och vi uppnådde försäljningsrekord..

 

Vi har haft barnridning under våren men startade inte upp på hösten pga coronan.

 

 

Ekonomi

Resultatet för 2020 har varit mycket bra. Trots att vi fick betala ut semesterlön till personalen som varit felräknad sedan 2011. Kostnaderna för hästarna har ökat, främst då vi haft 2 hästar fler än föregående år. Intäkterna från Grans  har bidragit och vi har haft bra beläggning på lektioner . Vi har minskat kostnaderna för bokföring då den flyttats till kansliet och sköts av ridskolechef och kanslist, lönerna görs av en styrelsemedlem. Trots corona har vi klarat oss bra då vi kunnat hålla den mesta verksamheten igång.

 

Styrelsens arbete och tävlingssektionen

 

Styrelsen har haft 7 st protokollförda möten, varav 2 st digitalt.

 

 

 

Ordföranden har ordet

 

Snart är det sommar och semester som är efterlängtat av de flesta.
Förra året, som ni känner till, blev väldigt annorlunda. Överlag så tycker jag att vi har klarat oss bra i denna pandemi.

Vi liksom ni andra följer givetvis de rekommendationer som gäller för att minska spridningen av CV-19. Och vi jobbar hårt för att hela tiden hålla oss uppdaterade med det senaste.

Vi i styrelsen har haft våra utmaningar med att försöka hålla våra styrelsemöten via olika digitala system. Spontant kan jag säga att jag ser verkligen framemot när pandemin är under kontroll och vi kan hålla samlade styrelsemöten utan att känna oro.

Jag vill jag ge ett stort tack och eloge till både ridskolechef, anställda och medlemmar med anhöriga som har gjort stora uppoffringar  för att förhindra spridning av CV-19.

Slutligen hoppas jag att detta år blir bättre än 2020 och att vi kan se framemot en härlig sommar.

Med varma hälsningar

Robert Näslund

Ordförande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅLDOKUMENT RIDSKOLAN 2020

UTVÄRDERING

 

 • Piteå Ridklubb är en ideell förening öppen för alla med häst- och ridintresse. Vi bedriver ridskola och tävlingsverksamhet i en utvecklande, trygg och trivsam miljö som fostrar ansvarstagande individer.

 

Vision : Centrum för ridsporten, där människor utvecklas och lär för livet.

 

Ridskolan

 

Mål och strategier 2020 :

 

* Lyssna med våra elever vad de tycker om vår verksamhet, och hur vi kan göra den ännu bättre

Komma igång med enkät i en annan form igen. Utvärdera svar och se vad vi eventuellt kan förbättra.

Vi har inte hunnit med någon enkät. Med till 2021

 

* Vi ska förbättra möjligheterna för uteritt

Vi ska tillsammans med AR söka medel från Arvsfonden för att göra ett helhetsgrepp på uteridningen, och radikalt förbättra uteridningsmöjligheterna för alla nivåer av ryttare

Uppnått med råge, verkställs 2021

 

* Vi ska se över traktorsituationen

Se över våra behov av traktor, ta hjälp av traktorkunnig samt räkna på kostnaderna för ett eventuellt inköp av en egen traktor.

Vi har inte hunnit med att se över traktorsituationen, flyttas till 2021

 

* Ekonomi i balans

Vi ska ha ett resultat på minst 2 % av omsättningen för att fortsätta att bygga upp vårt egna kapital.

Uppnått

 

* Förbättra underlag

Vi ska se till att kanterna i ridhuset kan mjukas upp och krattas igen, se över underlaget på utebanorna. Underlätta bevattningen på dressyrbanan. Söka bidrag för en ny sarg, som vi ej fick beviljat 2019.

Ny harv inköpt, har underlättat kanterna. Vi har fått beviljat en ny sarg, utförs 2021, bevattningen på dressyrbanan har till viss del underlättats med reglage i stället för spännband.

 

*Minska kostnaderna för bokföring

Vi flyttar bokföringen till kansliet. Ridskolechef och kanslist sköter bokföringen framgent.

Uppnått, vi har minskat kostnaderna för bokföring med ca 70 000 kr.

 

 

*Vidta åtgärder för att minska smittspridning av Corona

Vi ska följa råd från folkhälsomyndigheten angående Corona. Vi ska se över teorilektionerna om vi kan utföra dem säkrare. Ha framme handsprit och instruktioner för handtvätt.

Vi har hela året följt de allmänna råden för att förhindra spridning

 

*Öka ridskolehästarnas välmående

Se över rutinerna för byte av underlag i ligghallarna, rengöra de perforerade plåtarna för ventilation i ligghallarna. Skotta upp större ytor i drifterna vintertid för att undvika trånga mötesplatser. Sträva efter att ha ponnyerna oskodda bak vintertid.

Plåtarna är rengjorda, underlaget bytt under hösten. När det är möjligt är ponnyerna oskodda bak.

 

Piteå i februari 2021

 

 

 

Robert Näslund , Veronica Hjort, Chrissan Lundman , Anna Åberg , Annica Hällström, Ann-Charlotte Öhlund

Cathrine Granberg, Veronica Persson, Mimmi Andersson, Veronica Buska           

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANPASSAD RIDNING

Verksamhetsberättelse  2020

 

 

Syftet med verksamheten är att med naturen som stimulans och hästen som hjälpmedel reducera eller kompensera funktionsnedsättning

för att bidra till glädje, en bättre hälsa och ökad livskvalitet.

 

 

Arbetet under året

Under året har Annakari Karlsson varit fast anställd på 50 % och har haft 14 elever som ridit varje vecka.

 

            

 

Verksamheten kom igång efter årsskiftet i vanlig ordning för att i mars drabbas av Corona.  Tack och lov påverkades rid verksamheten inte så mycket av covid-19. I och med att ridningen till största delen bedrivits utomhus, har smittorisken ansetts som minimal och eleverna har valt att fortsätta med aktiviteten.

Oturen drabbade oss när vår häst Tage blev skadad i mitten på mars och all ridning dagtid ställdes in. Två elever valde dock att ha stallförlagd teori istället. Tages skada visade sig vara bestående och han skulle inte hålla som ridskolehäst. Turligt nog hittade vi en lugn och stabil nordsvensk som vi köpte från Arjeplog. Sjöraffen var redo att omgående sättas in i verksamheten, så i maj var vi i full gång igen.

 

 

 

 

Vid barbacka ridning får ryttaren uppleva 1700 lägesförändringar under en minuts skritt.

Det innebär att en lång rad funktioner förbättras såsom

styrka, balans, kroppskännedom, andning och vakenhet.

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

Skogsskola för ryttare

Annakari har tillsammans med Eva-Lena Wikander under våren jobbat med att söka pengar från Arvsfonden, RF/SISU, Sparbanken Nord och Pireva för att kunna förverkliga ett projekt som går ut på att skapa en Ridled med aktivitetsområden där vi tar ett helhetsgrepp på uteridningen och därmed ökar säkerheten vid ridning utomhus. Skogsskolan kommer ge oss en fysisk lärmiljö där vi kan variera svårighetsgraden stegvis, så att det passar alla nivåer av ryttare, med större självförtroende och mod som resultat.  Som bonuseffekt hoppas vi att det ska väcka intresse av att komma ut mer i naturen.                                     

Då tillgänglighet är en viktig del av vår vision så är en del av leden en Sinnenasstig. Den riktar sig till personer som annars har begränsad möjlighet att uppleva naturen men som med hästens hjälp får se hackspettens arbete på träden, lukta på myror, klappa en mossig sten, tugga på barr och se harens spår i snön.

                                                                                                                                                        

 

Ridläger

Inga ridläger blev det på grund av Covid -19

  

Tävlings verksamhet

Även tävlingen ställdes in detta år

 

 

 

 

 

Ett aktivt liv lönar sig.

Idrottande ger personer med funktionshinder möjligheter till ett mer självständigt liv

och ett större välmående.

 Resultat av en undersökning påvisar ett tydligt samband mellan en fysiskaktiv livsstil

och upplevt välbefinnande, samt mindre behov av samhällets insatser.

 

 

Hopklippt sekvens från en lektion med aktivitetsbana inomhus då vi hade busväder ute

 

 

För personer med omfattande funktionsnedsättningar, vilket gör att de inte har förmågan att själva motionera, är en ridtur i skritt jämförbar med hög fysisk belastning mätt med HRV (Heart RateVariability). Detta indikerar att de blir aktiva på hästryggen.

Artuso et al, 2012

 

 

Ekonomi

Ekonomin ligger på plus vid årets slut.

 

Ett stort TACK till alla som hjälper oss, ekonomiskt eller på annat sätt, att driva en uppskattad verksamhet. De stiftelser och fonder vi fått bidrag från är:

 

ANNY OCH RAGNAR WIKSTÉNS STIFTELSE

PITEÅ INNERWHEEL KLUBB

 

 

 

Ann-Christine Lundmark                                                                    Carina Nordkvist

 

 

 

Anita Nyström                                                                                     Linnea Sandahl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse

 

 • Ordförande: Mathilda Granberg
 • Vice ordförande: Sofi Lundquist
 • Sekreterare: Annéa Stolt
 • Vice sekreterare: Siri Lidström
 • Ekonomiansvarig: Ebba Jonsson
 • Medieansvarig: Tilda Carlsson
 • Ledamot: Judith Rönnbäck
 • Ledamot: Klara Viklund
 • Ledamot: Elvira Åkerlund
 • Ledamot: Alice Wiklund
 • Ledamot: Maja Sandahl
 • Ledamot: Lova Risberg

 

Mitt första år i US:
Mitt första år som medlem i ungdomssektionens styrelse var inte som jag hade förväntat mig. Det har egentligen ingenting att göra med hur vi håller i aktiviteterna eller hur mötena går till utan det har bara med pandemin att göra. Jag hade förväntat mig att vi skulle kunna hålla i fler aktiviteter än vad vi kunnat göra men jag tycker ändå att allt har löst sig bra & det har verkligen vart jätteroligt. Jag vill absolut fortsätta vara med i US även nästa år eftersom det är så kul att både sitta i möten med resten av styrelsen & det roligaste av allt är ju att arrangera olika aktiviteter & träffa alla ”barnen”. Jag tycker att vi delade upp arbetsuppgifterna rättvist och att vi jobbade fint tillsammans & ställde upp för varandra, om någon till exempel behövde smita lite tidigt från en aktivitet skötte resten det snyggt & hjälptes åt att ta hand om personens uppgifter vilket jag tycker är bra.  
/ Judith

 

Det har verkligen vart roligt, så mycket skratt och härliga samtal med härliga personer.
Jag tycker att vi trots det konstiga och svåra året har gjort det bra, i alla fall försökt vårt bästa för att kunna genomföra aktiviteter på ett så säkert sätt som möjligt. Det har vart krävande och lite svårt, men väldigt roligt och lärorikt. I och med Corona och våra uppehåll upplevde jag en liten svacka inom US där motivationen lite försvann tror jag, men med hjälp utifrån från tillexempel Agnes tycker jag vi hittade tillbaka snabbt igen och kunde leverera både bra möten och aktiviteter.
Det jag tyckt om allra mest är gemenskapen med hela gänget, man har verkligen lärt känna ALLA på ett nytt sätt och blivit kompis med alla. Det har aldrig känts jobbigt att samarbeta med en viss person eller sådär, utan jag har upplevt en trygghet i hela gruppen, vare sig det har vart på möten eller aktiviteter.
Sammanfattningsvis har det vart extremt roligt helt enkelt, man har aldrig haft tråkigt
omgiven med så härliga människor! 😊
/ Lova

Mitt första år i US har varit väldigt roligt och lärorikt. Samarbetet tycker jag har varit helt okej, hade gärna träffats och gjort samarbetsövningar men det var svårt med tanke på dom rådande omständigheterna. ”arbetstiderna” har varit bra, iom att vi fick ställa in en del aktiviteter blev det inte så mycket att göra med US vilket var lite tråkigt. Tyckte det var bra fördelning på arbetsuppgifterna. Om man bortser från Covid så skulle nog det här året levt upp till mina förväntningar helt och hållet även fast detta år har varit bra. 
/ Elvira

Jag tycker att mitt första år i US har varit bra även om inte vi har gjort allt som var planerat tack vare Corona. Tycker alla i US har gjort ett bra jobb och att vårt samarbete har varit bra. Och att de har varit bra att vi har haft olika arbetsområden under våra aktiviteter.
/ Alice

 

 

Jag sökte till ungdomssektionen förra året och hade turen att få en plats som ledamot i styrelsen. Jag hade sedan tidigare tyckt att det verkade spännande vilket det absolut har varit. Jag blev bra omhändertagen av de tidigare medlemmarna och jag har trivts sedan dag ett! Trots detta speciella Corona-år så har vi anordnat många lyckade aktiviteter och jag ser fram emot nästa år!

/ Klara

Mitt första år i US har varit lite till och från, när jag började hade jag inga speciella förväntningar på hur det skulle vara utan jag hoppades mest på att det skulle vara ett roligt gäng men många idéer, vilket det också var. Eftersom det har varit och är en pandemi så har det varit svårt att utföra aktiviteter osv. väldigt synd med skulle säga att vi gjorde de bästa av situationen. Hur som helst har det varit ett roligt och lärorikt år och de aktiviteter vi kunnat utföra har ändå blivit bra.

/Maja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari

I januari hade vi ett möte där vi bestämde datum för årsmötet, och roller inom US för året 2020. Agens Bergkvist, Olivia Risberg, Felicia Westerlund och Filippa Lundström slutade i US och Judith Rönnbäck, Maja Sandahl, Lova Risberg, Alice Wiklund, Alice Westerberg, Klara Viklund och Elvira Åkerlund började.

Februari

2 februari hade vi årsmöte och ett vanligt möte i anslutning. Vi att upp en plan för året, månadsvis. Vi hade en ”lära-känna-övernattning” bara vi i US, där vi laga tacos tillsammans och provtolkade bakom Roj och Lill-Kalle. Dagen efter höll vi i tolkning för alla medlemmar.

 

Mars

Denna månad fick vi en förfrågan om att vara med på Piteå Outdoor Day för att marknadsföra US PRK. Under denna dag fick vi inviga våra fina käpphästhinder. Vi fick en egen liten plats att bygga upp våra hinder på och göra en bana, Det var en väldigt lyckad och trevlig dag som fylldes med många olika aktiviteter. Detta är något vi gärna skulle kunna vara med på fler gånger.

  

 

April

Planen var att det skulle vara den årliga påskaftonen med övernattning men det blev tyvärr inställt på grund av covid-19.

Maj

I Maj månad anordnade vi stallpyssel och häst vid hand. Det dök endast upp 2 barn på aktiviteten men det blev lyckat ändå. Ridskolehästarna Larry och Barry fick bli väl ompysslade. Efter pysslet i stallet bar det av till ridhuset där vi hade häst vid hand, det byggdes en liten bana med bland annat slalom och balansgång och avslutades med en liten tävling två lag mot varandra. Innan aktivitetens slut så bjöds det självklart på fika.

 

Juni

I juni anordnades det ett dagsläger där vi hade bland annat 5-kamp och poängjakt, efter detta hade alla med sig lunch som åts tillsammans i cafeterian. Sedan då alla ätit gick vi ner på dressyrbanan och hade lite höjdhoppning innan det blev dags för vattenkrig. Det bjöds även på fika.

 

Juli

I juli hade vi inga aktiviteter.

Augusti

I augusti anordnade vi i US två aktiviteter, om vi börjar med så hade vi käpphästhoppning vilket blev en lyckad och rolig dag för både vi i US och barnen. Vi hade olika klasser med höjderna 30 - 70 cm, det kom många barn på denna aktivitet och aktiviteten avslutades med ett ärevarv till publikens jubel och även såklart fika.

Senare i månaden så anordnades det en mini clinic på stall Munterbo vilket blev en väldigt lyckad och rolig kväll. Det erbjöds tacos och fika, en mini clinic för en duktig dressyrtränare Hilda Kurkisuo och även goodiebags sponsrade av granngården. Efter det var det privat lektioner för henne i grupper och de som inte red kollade på, vilket gick otroligt bra. Det var många som kom och väldigt fina ekipage.

September

Denna månad anordnades den efterlängtade pizzakvällen som vi oftast brukar ha varje år. Det blev en lyckad och trevlig kväll som fylldes med massa pizza, lekar och lite av allt där emellan. På grund av Covid så var vi tyvärr tvungna att ha ett begränsat antal på vilka som skulle få vara med så vi körde då att de som anmälde sig först till kvarn av 15 platser fick vara med. Vi samlades som vanligt i cafeterian för incheckning och samling och kvällen började sedan avrundas vid 22.00 tiden, barnen skulle sedan vara hämtade senast kl. 00.00.

 

Oktober

I oktober månad anordnade vi den årliga späkkvällen. Kvällen fylldes med massa olika saker som lekar, spökhistorier och så klart den årliga spökrundan. Denna aktivitet hade vi även begränsat antal med följd med de restriktioner som gällde då. Planen var att det även skulle vara övernattning men vi var tyvärr tvungna att ställa in den delen av aktiviteten då vi fick avslag från styrelsen. Även om vi fick denna tråkiga nyhet så höll vi motivationen upp och försökte gör kvällen så bra vi bara kunde.

 

 

November

Vi hade vårt första digitala möte 15 november. 

I november hade paus med aktiviteter då läget såg ut som det gjorde. På mötet pratade om hur vi skulle göra angående julshowen. Det kändes såklart tråkigt men vi bestämde att den inte skulle gå att genomföra. 

 Därav kom vi på idén att göra en julhälsning för att på så sätt kunna önska alla PRK medlemmar en god jul. Videon skulle innehålla en kort sammanfattning från året och en hälsning från oss i US. Vi tänkte också höra med instruktörerna om dem ville bidra. 

Vi bestämde att nästa möte skulle bli digitalt det med och äga rum 13 december. 

 

December 

Vi hade digitalt möte 13 december. 

I december hade vi fortfarande paus gällande aktiviteter. På mötet planerade vi vidare angående julhälsningen och kom på att alla i us kunde skicka in hälsningar från deras stall julklädda. Videorna skulle skickas in till Ebba som klipper ihop dem, tillsammans med instruktörernas hälsning och en liten sammanfattning från året aktiviteter och skoj. 

Vi delade hälsningen på Instagram 22 december, lagom till julafton. 

Nästa möte blir 4 januari, då planerar vi inför årsmötet. 

 

 

2020 har varit ett speciellt men ett viktigt år och det har varit mycket som har kastats om för många. Vi har fått se och känna hur vi själva fungerar under dessa omständigheter.
Vi i US har gjort vårt bästa för att hålla motivationen uppe och fortsätta ha våra aktiviteter. Vi får hoppas på ett bättre 2021 😊 God fortsättning!

 

Verksamhetsberättelse 2020

Tävlingssektionen – Piteå Ridklubb

År 2020 blev ett väldigt speciellt år för alla och så även för Piteå Ridklubbs tävlingsverksamhet. Covid – 19 och allt vad det har inneburit med restriktioner och tillfälliga regler och gjort att förberedelser, planering och genomförande av tävlingar har varit en utmaning. De två första tävlingarna på våren blev inställda. Trots det har vi genomfört fyra tävlingar och en öppen bana.

Vi har under året haft 62 licensierade tävlingsekipage som varit fina ambassadörer för PRK ute på tävlingsbanorna, både för sina prestationer och för sin sportmanship.

Vi får mycket beröm av från både banbyggare, domare, ryttare och publik för våra tävlingsarrangemang vilket till stor del beror på stor erfarenhet hos tävlingsledare och gruppansvariga men också på det fina bemötande och trevliga atmosfär som alla funktionärer är med och bidrar till.

Underlaget på de två tävlingsbanorna varit i år inte varit ett så stort bekymmer då vi har haft en väldig tur vad det gäller vädret före och under tävlingsdagarna. Det finns dock fortfarande en viss osäkerhet kring underlagets funktion och ett arbete har påbörjats för att se om något kan göras för att förbättra underlaget, i första hand på den stora utomhusbanan. Vi har också ett behov av fungerande bevattning då vi nu måste förlita oss på hjälp utifrån om det krävs snabb bevattning mellan klasser.

Hinderparken har under året kompletterats med fyra nya sponsorhinder. Övriga hinderparken har gåtts igenom och anpassats till de nya reglerna för bommar till ponnytävlingar. Hela hinderparken har också gåtts igenom och fått en del ny färg med mera. 

För att öka intresset för dressyr bland de unga ryttarna i klubben har en särskild satsning på dressyren påbörjats. Dock har det kommit många hinder i vägen på grund av Covid – 19 men första steget är taget. Bland annat gavs ponnyryttarna lite extra tid att anmäla sig till höstens dressyrtävling vilket ledde till rekordmånga ponnyekipage.

På grund av Covid- 19 har inget DM genomförts i Norrbotten.

Framgångarna för klubbens ryttare har inte bara varit stora på hemmaplan utan inte mindre än tre ryttare, Wilma Marklund, Astrid Hedman och Fanny Blanck är alla tre på olika sätt uppmärksammade som intressanta ryttare på landslagsnivå!!

Wilma har dessutom deltagit i YR Academy och haft Europa som hemvist under året.

 

 

 

Tävlingssektionen 2020
Ordförande                                            Mimmi Andersson
Kassör                              Elaine Holm
Sekreterare                                           Annika Lidström
Ledamot                           Björn Stolt
Ledamot                           Katarina Sandahl
Ledamot                           Ulrika Westerberg
Ledamot                           Tony Fredriksson

Tävlingar som arrangerats under året

20/6              Midsommarhoppet, klubb, häst och ponny

1-2/8             Sommarhoppet, lokal/regional, häst
29/30/8         Sommarhoppet, lokal/regional, ponny
19-20/9        Höstdressyr, lokal/regional, ponny och häst

Distriktsmästerskap

Inställda under 2020

Distrikschampionat

Utgick under 2020


Svenska mästerskap

Wilma Marklund Carlogero kom på 3:e plats SM YR utomhus och 3:e plats seniorer inomhus.

Fanny Blanck och Luxor L kom på 5:e plats SM YR utomhus.

 

Clara Marklund och E´meraude Lux N kom på 10:e plats SM 2020 för juniorer

 

Liv Dagertun på Oatfield Rosie och Maja Larsson på Munsboro Chesney deltog båda i ponnyklassen, dock utan placering.Elitlag hästhoppning
Piteå Ridklubbs elitlag deltog i första kvalomgången i Sundsvall men avstod från att gå vidare till andra omgången.

 

Granngårdens riksmästerskap

Clara Marklund på Clara 86 kom på 1:a plats 120cm

Tyra Marklund på Axner kom på 1:a plats LA

Elsa Nilsson på Coppenagh Cappuccino kom på 2:a plats LA

Vi i Tävlingssektionen vill tacka alla som gör att vår verksamhet är möjlig att bedriva, det finns ett fantastiskt ideellt engagemang i vår förening!

Dessutom vill vi även passa på att gratulera alla våra duktiga ekipage till deras många fina prestationer under året!


Mimmi Andersson
Ordförande, Tävlingssektionen 2020

 

 

Uppdaterad: 22 FEB 2021 11:31 Skribent: Eva-Lena Wikander
E-post: Adressen Gömd

 

Säker-och-Trygg

 SISU_Webb_Banner_190X190_samverkan

 

 

 

Postadress:
Piteå RK - Ridsport
Grisbergsvägen 10
94166 Piteå

Kontakt:
Tel: +46911530050
E-post: This is a mailto link