Hoppa till sidans innehåll

Info Uppstallade


I samband med att du flyttar in får du skriva på ett uppstallningskontrakt tillsammans med ridhuschefen. Det reglerar hyresvärdens och hyresgästens rättigheter och skyldigheter. Läs även igenom kontraktet för mer information. Detta är en komplettering och kontraktet gäller i första hand.

I HYRAN INGÅR

 • Boxplats som anvisas av hyresvärden
 • Täckeshängare på väggen mitt emot
 • Thermobar under vintern.
 • Plats i sadelkammare garderob
 • Plats i torkrum med galge och hylla
 • Plats i foderrum, du har egna kärl
 • På vardagar ingår:
 • Grovfoder, hösilage betalas efter mängd
 • Utfodring 4 gånger/dag vardagar (på helger, kvällar o röda dagar turas hyresgästerna om att sköta utfodringen)
 • Daglig utevistelse i rasthage utsläpp från morgon
 • Ett täcke på per dygn
 • Tillgång till ridhus och ridbanor utomhus då bokade aktiviteter inte pågår.
 • Tillgång till hindermaterial
 • Nyttjande av tvättmaskiner, hovslagarplats och spolspilta
 • Strö tillkommer

INFORMATION

På anslagstavlan i stora stallet och på hemsidan www.prk.nu finns information för dig som är hyresgäst.  Viss information mailas ut, lämna mailadress till ridchefen. Vi har en facebookgrupp som heter medlemsstallet PRK, begär inträde där. Vi har även en sida för ridhus och banor som heter Ridhus och banor Piteå ridklubb. Samt att PRK har en gillasida.

MEDLEMSHÄSTÄGARMÖTE

Ridskolans stallansvariga har i uppdrag att en gång per termin anordna hästägarmöte . Där kan man informera och diskutera. Om någon hästägare vill ha ett tidigare möte av annan orsak kan denna ta kontakt med stallansvarige för att ordna detta.

PARKERING/ MOTORVÄRMARE

Hyresgäster kan parkera på långsidan ovanför gäststallet eller på den stora parkeringen. Man kan få en kod för att kunna använda motorvärmare i mån av plats. Det finns även motorvärmare på den stora parkeringen. För närvarande är det kostnadsfritt för uppstallade. Kontakta ridchefen för att få en visning hur det fungerar samt en kod.

RÖKNING

Rökning är endast tillåten på baksidan av det gamla kontoret

FELANMÄLAN

Vid fel på anläggning eller ridskolans hästar mailas till This is a mailto link när inte personal finns på plats . Vid akuta fel ringer du ridskolans jourtelefonen 076-7621683.

FODERSTATTAVLA

På din foderstattavla anger du påse, ev hink, och vad som gäller för täcken genom att fylla i de förberedda rutorna. På den stora whiteboardtavlan skriver du så lite information som möjligt. Endast korta meddelanden när det är nödvändigt. Håll en trevlig ton på meddelandet så att vi kan bibehålla en god stämning.

NYCKLAR

Som hyresgäst får du kvittera ut en tagg till ytterdörren och får samtidigt en larmkod. Anläggningen är larmad nattetid. Taggen behöver du endast vissa tider. Huvuddörrarna ( 3 st ) låses upp automatiskt på morgon och låses på kvällen, tidigare på fredagar och lördagar. Vid låsning tillse att spjutet på huvuddörren är ute om inte den automatiska låsningen slagit in. Samt att ridhusdörren är låst inifrån om det inte är ridlektioner.

ÖPPETTIDER

Stallet är öppet från 07.00 – 21.00 vardagar må – to . Fredagar, lördagar 7-15  söndag 07.00 – ca 20.00. Övrig tid kommer du in med tagg. Ingen ska vara i stallet efter 22.30 eller före 6.00 om inte särskilda skäl föreligger såsom sjuk häst, tävling. Då ska jourtelefonen kontaktas samt avlarmning ske. Person som orsakar ett inbrottslarm som PRK måste betala utryckning för faktureras den kostnaden.

HANTERING AV TÄCKEN

Du får max ett täcke pålagt per dygn. Om din häst även skall ha innetäcke på när den kommit in från hagen kan du låta det ligga på under utetäcket från morgonen.Om du har andra behov, så kan du göra en överenskommelse med stallpersonalen. Det aktuella täcket för påtagning ska hänga på täckeshängaren, och alla täcken ska vara märkta med hästens namn. Endast en svansrem på täcket bak för att underlätta för personal och jourer. 

UTFODRING

I hyran ingår utfodring med hösilage 4 gånger per dag ( ej kraftfoder till lunch och eftermiddag ) . Har du önskemål om annan utfodring, har du möjlighet att ordna det själv.  För att underlätta för stalltjänsten fyller hyresgästerna höpåsar och kraftfoderhinkar till alla mål . Alla mål som ska utfodras ute hängs i kuren vid respektive hästs namn.Alla påsar och hinkar ska vara väl märkta med hästens namn och måltid.Hyresgästen ordnar själv med vattenkärl till hagen sommartid. Det finns möjlighet att låna en termobar vintertid. Ett kontrakt på denna ska fyllas i. Lånet är kostnadsfritt, men om karet blir skadat är hyresgästen ansvarig för att ersätta/ laga det. Hästägarna fyller själva sina vattenkar, samt rengör dem. Om man rider vid utfodring ger man maten själv.

BETALNING

Hyra ska erläggas månadsvis i förskott. Faktura skickas ut, man betalar över vårt bankgiro nr 583 – 3025. Det är ocr-fakturor. Vi skickar fakturor per mail, om vi måste skicka pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 50 kr. Foderstat hö ska lämnas in till kontoret vid inflyttning för uträkning, samt vid förändringar i denna. Eller maila till This is a mailto link .

 

FODERFÖRRÅD

Alla disponerar tillsammans ett rum för kraftfoder. Du får en egen plats anvisad av hyresvärden. Märk alla hinkar.Allt foder skall förvaras i ett förslutningsbart kärl som du själv ordnar. Lämna ej gammalt foder pga risk för skadedjur. Ta upp eventuellt spill där direkt..

HAGAR

Innan du och din häst flyttar in blir du anvisad en hage av hyresvärden.Det vanliga är att när ni flyttar in får du disponera en ensamhage. Om du senare vill att din häst skall gå med andra hästar, pratar du ihop dig med de andra hästägarna och hyresvärden. Man disponerar en hage, men vid problem med t ex haggrannar, vad gäller häst som är besvärlig att leda eller rymmare, kan hyresvärden i samråd med hästägaren omfördela hagschemat.

MOCKNING

Hyresgästen ansvarar själv för mockning av sin box och hage. Hagen ska mockas vid flyttning. I de nya hagarna ska hyresgästen mocka ca en gång varannan vecka sommartid, för att hålla underlaget bra.

SJUKHAGAR

Det finns 1 st sjukhage, prata med hyresvärden när du vill låna.  Samt anteckna på whiteboardtavlan.Ut/InsläppOm det är flera hästar ute ska man aldrig lämna en häst ensam ute, då tar man in den också.

RIDHUS, RIDBANOR OCH RIDVÄGAR

Som hyresgäst har du tillgång till ridhuset, utomhusridbanorna och ridvägarna, när de inte används för lektionsverksamhet, tävlingar eller annan organiserad aktivitet.Hindermaterial ska plockas bort från ridhuset, direkt efter användning. All gödsel som eventuellt uppkommit vid ridning i ridhuset ska omgående tas bort av ryttaren. På utebanan ska bommarna läggas upp på hållare om man haft dem på marken, direkt efter användning. På de banor med belysning släck efter att du ridit om du är den sista på banan. Timern går i 2 timmar. Men kan även släckas manuellt.All ridning på elljusspåret är förbjuden, utom vid korsande av spåret.

TVÄTTSTUGA

Hyresgäster kan använda tvättmaskinen i tvättstugan. Hyresgästen ska ha eget tvättmedel och hänga tvätten. Om tvättmaskinen är klar av annan användare hänger man upp den tvätten innan användning av maskinen. Tryck vid behov på avfuktaren.Vid tvätt av täcken och sadelgjordar ska alla spännen lindas med tejp, för att undvika att maskinen går sönder. Vid tvätt av täcken ska golvet vid behov rengöras efter tvätt .Torr tvätt ska tas om hand så fort som möjligt.

STALLTJÄNST

Som hyresgäst är du skyldig att utföra stalltjänst enligt ett rullande schema. Detta gäller på helger och ”röda dagar” då den anställda personalen har ledigt.   På anslagstavlan i stora stallet finns en checklista och jourschemat uppsatt när du har din stalltjänst och kvällsfodring.Du får även foderschemat per mail.Före din första stalltjänst vill vi att du kontaktar hyresvärden och ber att få vara med på en stalltjänst för att lära dig hur det skall gå till. Om man ej kan ha sin jourdag kan man försöka byta med någon annan hästägare. Går ej detta kan man själv hyra in någon som kan ta jouren. Denne ska vara van vid rutinerna på ridklubben. Hyresgästen måste ha en ansvarig person i jouren som är över 18 år, om hästägaren är minderårig.  Rutiner kan ändras om t ex det finns sjuka ridskolehästar men eller hästar i karantän, men det infromeras i så fall om i förväg.Om du hyr i andra hand av en befintlig hyrestagare, är det bådas ansvar att planera för de kommande jourerna. Främst om byten av jourdagar har skett som hör till den tidigare uppstallade.

SOMMARBETE

Under ridskolehästarnas betesperiod är man befriad från stalljourerna, normalt från midsommar – 4,5 veckor framåt. Om du under sommaren har din häst/ponny på sommarbete reduceras hyran, kallhyra betalas dock alltid, hästägarna ordnar själva bete. Då får de hyresgäster som väljer att stå kvar under sommaren, själva fördela stalltjänsten.

BRANDLARM

Om brandlarmet ljuder ska byggnaden utrymmas tills man vet att fara ej föreligger. Larmet är automatiskt så brandkåren kommer. I regel hinner man ej avlysa larmet även om man vet att det ej brinner. Man ska ej röra larmtavlan förrän brandkåren kommit. Återsamlingsplats vid reklamskyltarna vid infarten.

BELYSNING, LÅSNING M.M.

Belysningen i stallet släcks vid utgångarna. Tillse att alla utrymmen även cafeteria, omklädningsrum, ridhus m.m. är släckta om ni är de sista att lämna anläggningen. Det finns ett separat lås till sadelkammaren. Du får en kod till en nyckelgömma utanför dörren. Håll alltid sadelkammaren låst när ingen är där. Var noga med att lägga tillbaka nyckeln direkt.

UPPSTALLNING  

Vid tävling kan medlemsboxarna vid behov användas till daguppstallning. Om hyresgästen tillfälligt är utan/flyttar häst betalas endast kallhyra och hyresgästen ansvarar för och deltar i jourerna enligt schema. Piteå Ridklubb har vid dessa tillfällen nyttjanderätt till boxplatsen.

VACCINATION M.M.

Hästägaren är skyldig att vaccinera hästen enligt ridsportförbundets regler för tävling.

SÄKERHETS OCH ORDNINGSREGLER

 • Vid in och uttag ska de stora hästarna ledas av vuxen eller mkt van ungdom.
 • Städa bort och häng upp redskapen.
 • Lämna ingen utrustning framme
 • Sopa utanför boxen efter mockning
 • Lämna aldrig din häst uppbunden utan uppsikt
 • Om du går ut och promenerar med din häst ska alltid träns, grimma med kedja under hakan eller repgrimma användas
 • Städa undan i vattenspiltan och hovslagarplats
 • Lämna ej grimman hängande i uppbindningslinorna
 • Spring eller skrik ej i stallet
 • Uppträd trevligt mot besökare och andra
 • Hälsa på alla
 • Golvet ska var fritt så att det går att sopa, även i sadelkammaren
 • Endast ett täcke på boxdörren, två endast vid övergångsperioder.
 • Följ ridhusreglerna som finns vid ingången till manegen.
 • Grimma på i box och hage om inte särskilda skäl förligger, ska godkännas av ridchef.
Lycka till med din häst och välkommen till Piteå Ridklubb !!
Uppdaterad: 29 DEC 2020 22:33 Skribent: Eva-Lena Wikander
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Piteå RK - Ridsport
Grisbergsvägen 10
94166 Piteå

Kontakt:
Tel: +46911530050
E-post: This is a mailto link