Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan


FÖRORD

I september 2014 har Piteå Ridklubbs tävlingssektion tagit beslut att upprätta en Dressyrkommitté som kan verka för en positiv utveckling inom dressyrsporten inom Piteå Ridklubb. Tanken bakom kommittén är att göra dressyren attraktivare inom ridklubben, öppna medlemmarnas ögon för dressyren och på lång sikt höja antalet utövare. Hoppningen har under ett antal år varit mycket framgångsrika och ökat intresset för grenen markant. Tävlingssektionens mål med upprättandet av en dressyrkommitté är att skapa gemenskap och samhörighet mellan klubbmedlemmarna inom dressyrgrenen, skapa evenemang och träningsmöjligheter liknande hoppningens upplägg för att öka deltagandet i träning och tävling. Förhoppningen är att inom en femårsperiod kunna ha lag i alla divisioner samt ett renodlat Piteå Ridklubb lag i Lag SM.

 

INTERNA POSTER

Syftet med dressyrkommittén är att i första hand öka engagemanget hos alla Piteå Ridklubbs dressyrintresserade. Därför ställs inga krav på att en styrelse ska upprättas, utan kommittén ska fungera som en decentraliserad grupp som rapporterar till Tävlingssektionen. Krav på ett visst antal möten per termin kommer dock att ställas, men med förslaget att man har en sammankallande utefter ett rullande schema fördelat på alla i gruppen. Gruppen bör bestå av ca 6 personer och behöver någon post fyllas ska detta göras i samråd med Tävlingssektionen. Presentation av dessa ska finnas presenterade med kontaktuppgifter på tävlingssektionens sida på Piteå Ridklubbs hemsida.

LÖPANDE VERKSAMHET

I den löpande verksamheten ska minst 2 protokollförda möten hållas varje termin, Januari – Juni samt Juli –December. Mötena syftar till att diskutera nuläge samt hur man kan genomföra aktiviteter för medlemmarna som leder till positiv utveckling inom dressyren i Piteå Ridklubb. Utöver den löpande verksamheten tillkommer särskilda satsningar.

SÄRSKILDA SATSNINGAR

Särskilda satsningar innebär att kommittén ska fundera över vad man tillsammans med medlemmarna kan göra under kommande år för att utveckla verksamheten. Viktigt att tänka på är att det ska vara aktiviteter, arrangemang, utbildning, möten som både kommittén och medlemmarna känner engagemang för och inte minst brinner för.

I exemplet nedan förespråkas att kommittén sätter upp minst två utvecklingsmål, ett på hösten och ett på våren. Om man inte lyckas genomföra dem helt och hållet är det något kommittén med fördel kan utvärdera i efterhand. Det är viktigt att se satsningar som mål som kommittén vill uppnå och inte som måsten. Särskilda satsningar kan som tidigare nämnt vara både stort som smått och på olika sätt spegla kommitténs behov av förändring eller utveckling.

 

1.     EN SATSNING SOM KOMMITTÉN KOMMER ATT GENOMFÖRA PÅ HÖSTEN

Beskriv vad det är ni tänker göra. Satsningen är gärna något som ni inte brukar göra varje år och som ni tror på ett eller annat sätt kommer att gynna medlemmarna. Det kan vara en ny aktivitet eller nytt arrangemang, men även ett nytt sätt att göra något kommittén gör i dagsläget.

2.     EN SATSNING SOM KOMMITTÉN KOMMER ATT GENOMFÖRA PÅ VÅREN

(se ovanstående kommentar)

3.     FLER SATSNINGAR

(se ovanstående kommentar)

EKONOMI

Dressyrkommittén kommer att budgetera och redovisa alla intäkter och utgifter via Tävlingssektionens konto. Innan årets början ska en planering samt en budget för kommande år presentareas för Tävlingssektionen. Pengarna som samlas in av dressyrkommittén ska disponeras för dressyrorienterade ändamål riktat mot alla medlemmar. Vid dressyrkommitténs uppstart finns ett mindre startkapital insamlat efter programträningen för Roger Ohlsson vt2014 redovisat på tävlingssektionens konto. Förslag och genomförande av insamling av pengar är upp till dressyrkommittén att administrera.

RAPPORTERING/UPPFÖLJNING

Återrapportering och uppföljning ska göras till Tävlingssektionen i form av ett mejlat protokoll till TS styrelse efter varje möte. Dressyrkommittén ska även känna sig välkomna att bolla tankar och idéer med tävlingssektionens styrelse i alla öppna frågor. Det kan även bli aktuellt att någon ur dressyrkommitténs medlemmar blir inbjuden till något av tävlingssektionens möten.

Uppdaterad: 16 JAN 2021 15:18 Skribent: Eva-Lena Wikander
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Piteå RK - Ridsport
Grisbergsvägen 10
94166 Piteå

Kontakt:
Tel: +46911530050
E-post: This is a mailto link